LUŽANY, PRAHA 19.-21. ZÁŘÍ 2023

Dílo Josefa Jungmanna (1773–1847) se stalo jednak veřejným místem české paměti, jednak předmětem opakujících se diskusí o identitě. Konference se při příležitosti 250. výročí  Jungmannova narození vrací k novému zhodnocení tohoto odkazu a studiu Jungmannovy role při "národní kultivaci kultury" v epoše romantického nacionalismu v Evropě. Jungmanna jakožto klíčovou osobnost etnolingválního programu moderního českého národa představí jako dobový syntetický typ na prahu moderny jednak ve vztahu ke starší češtině a české minulosti, jednak k soudobým evropským kulturním a obecně intelektuálním proudům, v jejichž rámci svoji představu o Češích a Češkách utvářel. Pozornost věnuje jak Jungmannovým hlavním pracím jako Slovníku, překladům či publicistice, tak i komunikačním sítím, v nichž se jeho dílo aktualizovalo a dále upevňovalo.


Konference se koná pod záštitou

RNDr. Miloše Vystrčila, předsedy Senátu Parlamentu ČR

prof. MUDr. Mileny Králíčkové, rektorky Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR

Pořádají

Historický ústav, Slovanský ústav, Ústav pro českou literaturu, Ústav pro jazyk český AV ČR

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Národní muzeum

Matice česká

Mediální partner

S podporou

Vytvořte si webové stránky zdarma!