Úterý 19. září 2023

Zámek Lužany, Lužany 1 (Plzeň-jih; počet míst omezen: pro registrované)

9.00-12.00

Setkání účastníků (parkoviště vedle hotelu Diplomat směrem k stanici metra, Evropská ul. 15, Praha)

Návštěva rodného domu Josefa Jungmanna v Hudlicích

13.00-13.30  

Slavnostní zahájení v Lužanech

Eva Voldřichová Beránková (Univerzita Karlova)

Pavel Janáček (Akademie věd České republiky)

Václav Pavlíček (Hlávkova nadace)

13.30-15.00

Moderuje Magdalena Pokorná 

Miloš Řezník (Deutsches historisches Institut in Warschau), Nové pojetí svobody a romantizace národa jako základ národního hnutí "Jungmannovy generace". Čechy v evropském kontextu

Daniela Tinková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Hnutí obecné kulturní obrody a forma emancipace neprivilegovaných sociálních vrstev? Ke koncepci první fáze "národního obrození" (1770–1800)

Milan Hlavačka (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Dekonstrukce historiografického pojmu národní obrození lingvistickým přístupem

15.30-17.00

Moderuje Miloš Řezník

Lubomír Sršeň (Národní muzeum), Nejstarší prototypy Jungmannových portrétů

Jiří Pokorný (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy), O pomníku a o chaloupce

Ladislav Futtera (Technická univerzita v Liberci / Gymnázium Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi), Ohlas Josefa Jungmanna v německojazyčných médiích do stavby pomníku v Praze


Středa 20. září 2023

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha (vstup volný)

9.00-11.00

Přivítání na půdě Národního muzea

Martin Sekera (Národní muzeum)

Moderuje Václav Čermák

Miroslav Hroch (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Má setkání s Josefem Jungmannem 1952–2022

Magdalena Pokorná (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Historický ústav Akademie věd ČR), "Vlastencům umění milovným." Josef Jungmann v muzejních sítích

Petra Hanáková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Konstrukce ideálního českého národa v díle Antonína Jungmanna

Radomír Vlček (Slovanský ústav Akademie věd ČR / Historický ústav Akademie věd ČR), Josef Jungmann v kontextu českého slovanství a panslavismu

11.30–13.00

Moderuje Alena Andrlová Fidlerová

Ondřej Koupil (Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR), Jungmann a čeští gramatici

Tilman Berger (Eberhard Karls Universität Tübingen), Jungmann a Pól

Dmitrij Timofejev (Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR), Jungmannova Historie literatury české jako polemické dílo

Oběd

14.00–15.30

Moderuje Dmitrij Timofejev

Marek Nekula (Universität Regensburg), Jungmannův koncept dobrého autora jako kulturní praxe

Ondřej Šefčík (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Jungmann pravopisec (podíl Josefa Jungmanna na orthografických reformách)

Helena Chýlová (Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni), Jungmannův Napominatel v kontextu dobového purismu

16.00–17.30

Moderuje Tilman Berger

Alena A. Fidlerová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Josef Jungmann jako gymnaziální učitel rétoriky a poetiky

Pavel Šidák (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR), Josef Jungmann a vývoj českého genologického myšlení

Stanislava Fedrová (Ústav pro českou literaturu / Ústav pro dějiny umění Akademie věd ČR), "Předočněni jest okoličností jadrné vyčítání, aby se posluchači zdálo, že ne poslouchá, ale že se dívá na věci." Slovesnost a rétorika popisuČtvrtek 21. září 2023

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha (vstup volný)

9.00-11.00

Moderuje Peter Deutschmann

Dalibor Dobiáš (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR), Josef Jungmann jako literární kritik

Tomáš Matějec (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy), Jungmannovy sonety a jejich význam v dějinách české poezie

Václav Čermák (Slovanský ústav Akademie věd ČR), Slovo o pluku Igorově v Jungmannově a Hankově překladu

Kenichi Abe (University of Tokyo), Paratexty v překladech Josefa Jungmanna

11.30-13.00

Moderuje Kenichi Abe

Lucie Saicová-Římalová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Josef Jungmann: teorie a praxe dopisu

Lenka Kusáková (Ústav pro českou literaturu AV ČR), Úloha Jungmannovy korespondence v procesu emancipace a kultivace českého jazyka a literatury v první polovině 19. století

Peter Deutschmann (Paris Lodron Universität Salzburg), Lemmatizace života – poznámky k Jungmannovým Zápiskům

Oběd

14.00-15.30

Moderuje Alena M. Černá

Stanislava Spinková (Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR), Poznámky k deadjektivním adjektivům v Jungmannově Slovníku česko-německém

Michal Místecký (Filozofická fakulta Ostravské univerzity), Digitální Protiva. Stylometrické postřehy k Jungmannovu Dvojímu rozmlouvání

Blanka Nedvědová (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy), Přírodovědná terminologie v Jungmannově Slovníku česko-německém

16.00-17.30

Moderuje Petr Nejedlý

Stefan Michael Newerkla (Universität Wien), Recepce příspěvku vídeňského profesora češtiny J. V. Zlobického do Jungmannova Slovníku bohemistickými učenci od 19. století dodnes

Milada Homolková (Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR), Materiály k pramenům Jungmannova slovníku v pozůstalosti Zdeňka Tyla

Anastasija Iljinčina Franta (Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni) – David Franta (Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni/Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy), Slovník v životě a díle Josefa Franty Šumavského (1796–1857)

Vytvořte si webové stránky zdarma!